Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Thriking glass 1481746 Thriking glass Construction & Real Estate>>Building Glass(old) 2019-04-01 ~ 2029-04-01 Đã xác minh
brand registration 15237038 brand registration Construction & Real Estate>>Building Glass(old),Home & Garden>>Home Decor>>Mirrors>>Mirrors(Old) 2015-10-14 ~ 2025-10-13 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này